O nás

Na této stránce naleznete stanovy a orgány spolku, informace o členství a dokumenty ke stažení.

ALUMNI ČVUT

Pokud si pročítáte tyto stránky, zřejmě jste studentem či absolventem ČVUT nebo se řadíte mezi jeho přátele. Máme zájem na tom, aby prostřednictvím Spolku Alumni studenti i po ukončení studia zůstávali se svojí Alma Mater v kontaktu. Chtěli bychom, abyste Vy i další absolventi měli možnost navazovat zpřetrhané vazby a případně vytvářet nové. Samozřejmě budete jakožto členové spolku moci využívat výhod s tím spojených, budeme Vás informovat o zajímavostech prostřednictvím těchto webových stránek a pravidelných newsletterů, budeme Vám posílat pozvánky na pořádané akce, atd.

Staňte se členem Spolku Alumni ČVUT a zůstaňte v kontaktu s lidmi, kteří sdílejí stejné hodnoty!

Ilustrační obrázek
Ilustrační obrázek

STANOVY

Spolek absolventů a přátel ČVUT (dále jen „spolek“) je právnickou osobou, IČ: 65399145.

Spolek byl zřízen dle zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 3045 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se od 1. ledna 2014 považuje za spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. občanského zákoníku. Sídlem spolku je Praha. Zkrácený název spolku je Alumni ČVUT.

Účelem a hlavní činností spolku je sdružit absolventy ČVUT a jeho přátele, kteří mají zájem o minulost, současnost i budoucnost ČVUT, vytvářet vazby mezi ČVUT a všemi, kdo mají o jeho rozvoj a činnost zájem, informovat o vývoji a činnosti ČVUT, jakož i o činnosti spolku, pořádat odborné, kulturní či jiné akce, podporovat propagaci ČVUT a spolku.

Celý text stanov spolku najdete ke stažení níže v sekci Dokumenty ke stažení.

ORGÁNY SPOLKU

PŘEDSEDNICTVO:

PŘEDSEDA: doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc.

MÍSTOPŘEDSEDA: Ing. Petr Štěpán, MBA

TAJEMNÍK: Ing. Jana Vondrová

DALŠÍ ČLENOVÉ:

prof. Tomáš Zelinka

Ing. Jarmil Vyčítal

Ing. Václava Piorecká

Ing. Eliška Novotná

Ing. Vladimír Hromek

Ing. Ilona Prausová

RNDr. Michael Solar

Ing. Kamil Žáček

ČLENSTVÍ

Členství ve spolku je dobrovolné. Je podmíněno souhlasem se stanovami spolku, souhlasem se zpracováním osobních údajů a řádným placením členských příspěvků.

Členem se může stát absolvent ČVUT (a to se týká i fakult, které v době úspěšného zakončení studia ještě nebyly součástí ČVUT) nebo i jiná morálně a občansky bezúhonná fyzická či právnická osoba, která by ráda podporovala činnost spolku a ČVUT. Na státní příslušnosti osoby nezáleží.

Vznik členství

Vyplněním a odesláním registračního formuláře je žádost postoupena ke schválení předsednictvu spolku. Řádné členství ve spolku vzniká schválením a následně uhrazením členského příspěvku.

Členské příspěvky

Minimální výši členského příspěvku každoročně schvaluje Valná hromada spolku. Konečná výše členského příspěvku je na Vašem uvážení.

Aktuální výše členského příspěvku je min. 100 Kč/rok.

Členský příspěvek je splatný vždy do 31. ledna pro stávající členy, pro nově registrované do 30 dnů po registraci.

Členský příspěvek je možné uhradit následujícími způsoby:

Výhody členství

Práva člena

Povinnosti člena

Zánik členství

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Důležité dokumenty