Vydejte se s námi v nadčasovém vyprávění poznávat tajemství času.

Petr Kulhánek je český teoretický fyzik a popularizátor astrofyziky a astronomie.

Vystudoval v roce 1983 obor matematická fyzika na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Kandidátem věd se stal v roce 1987 poté, co dokončil práci na téma Urychlovače plazmatu a i nadále se věnoval modelům a simulacím plazmatu. Docentem se stal v roce 1996 a profesorem aplikované fyziky v roce 2005.

Petr Kulhánek přednáší na FEL ČVUT, FJFI ČVUT a PřF UP. Je členem Rady Centra teoretické astrofyziky AV ČR, autorem mnoha skript, učebních textů a odborných publikací. Od roku 1999 vedl sedm expedic za pozorováním plazmatu ve sluneční koróně a v horních vrstvách atmosféry planety Země. Je členem Mezinárodní astronomické unie.

Petr Kulhánek dlouhodobě popularizuje fyziku, astrofyziku a astronomii. Je zakladatelem sdružení Aldebaran Group for Astrophysics a koordinuje myšlenkovou náplň serveru Aldebaran.cz. Již od dob svých studií spolupracuje se Štefánikovou hvězdárnou v Praze.

V roce 2010 mu Česká astronomická společnost udělila cenu Littera Astronomica za významný příspěvek k popularizaci astronomie v Česku.

Kdo se nemohl přednášky zúčastnit, může shlédnout alepoň její záznam na

https://youtu.be/lpmkAs6kXc8