Může se jednat o dva navazující semináře nebo dva samostatné.

Na prvním semináři se podrobněji podíváme na to, co je stres, jak se projevuje na mentální, emoční a tělesné úrovni a co může přinášet v krátkodobém i dlouhodobém horizontu. Seznámíte se s konceptem komfortní zóny a psychické odolnosti - resilience.  Dozvíte se, co vše má vliv na míru stresové zátěže a co vám může pomoci tuto zátěž omezit. Zmapujete si, jak na vás stres působí, což vám pomůže stresu se lépe bránit a zbavovat se ho. Zamyslíte se, jak o sebe lépe pečovat, abyste se vyhnuli dlouhodobému negativnímu vlivu stresu. Prakticky si vyzkoušíte cvičení na uvolňování aktuálního stresu.


Ve druhém semináři se budeme věnovat tomu, co potřebujete, abyste byli v životě více spokojeni. Seznámíte se s teorií dobré pohody, která vymezuje pět oblastí, které jsou zásadní pro naší spokojenost. Zmapujete si svoji spokojenost v těchto oblastech a zamyslíte se, co vám pomůže tuto spokojenost zlepšit. Podíváme se také na subjektivní vnímání vlastní spokojenosti a to proč se někdy cítíme špatně, i když k tomu nemáme důvod. Dostanete praktická cvičení na zvládání nepříjemných pocitů. A dozvíte se, že na to, abychom mohli být spokojeni občas potřebujeme ukázat svoji zranitelnost a pustit věci z naší kontroly.