Ředitel Kloknerova ústavu docent Jiří Kolísko pohovoří o mostech, vysvětlí, proč došlo ke zřícení Trojské lávky a nastíní problém předepjatých konstrukcí.

Po přednášce a diskusi bude náledovat exkurze do zkušebny.

Laboratoř je akreditována na základě splnění akreditačních kritérií stanovených ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 s předmětem akreditace „mechanicko-fyzikální a reologické vlastnosti stavebních materiálů, statické a dynamické zkoušky stavebních konstrukcí, součástí a prvků včetně vyšetřování dynamických účinků na konstrukce“ v rozsahu uvedeném v Příloze k osvědčení o akreditaci. Aktuální platné znění Přílohy je k dispozici na portálu Českého institutu pro akreditaci, o. p. s..

Z činnosti laboratoře:

• zkoušení betonu a maltových směsí (pevnost v tlaku, tahu, ohybu, modul pružnosti, mrazuvzdornost, obsah vzduchu ve směsi, zpracovatelnost či objemové změny)

 • zkoušky čerstvého betonu

 • zkoušky kovů, ocelí a betonářské výztuže

 • vyšetřování jakosti lanových prvků a předpínací výztuže

 • zkoušky svařované betonářské výztuže

 • statické zatěžovací zkoušky mostů

 • dynamické zatěžovací zkoušky stavebních konstrukcí a hodnocení účinků vibrací strojů na konstrukce a na člověka

 • zkoušky elektrických izolátorů v tahu, tlaku, ohybu a kroucení

 • hodnocení jakosti stavebních hmot a prvků na základě laboratorních zkoušek (beton, vláknobetony, pórobetony, malta, kámen, dřevo, stavební sklo, zdicí prvky, zděná tělesa, izolační fólie či nátěry)