První středa v měsíci - setkání s RNDr. Jiřím Grygarem

Program:

17.00 - začátek
20.00 – předpokládaný konec
20.00-21.00 – volná diskuze, občerstvení

RNDr. Jiří Grygar, CSc. působí v oddělení astročásticové fyziky Fyzikálního ústavu AV ČR. Celý život se věnuje popularizaci astronomie a příbuzných oborů fyziky. Publikoval více než dvě stě odborných prací v oboru fotometrie, spektroskopie hvězd a meziplanetární hmoty, zároveň řadu populárně naučných publikací.
Za svoji vědeckou a především popularizační činnost získal mnoho cen. V roce 2011 získal nejvyšší ocenění České astronomické společnosti Cenu Františka Nušla a o rok později obdržel Medaili Učené společnosti České republiky za „přínos české i mezinárodní astronomii a obecné vědě a jejímu šíření“. V roce 1996 získal Jiří Grygar cenu UNESCO Kalinga „za přínos k interpretaci úlohy vědy při službě společnosti, obohacování jejího kulturního dědictví a řešení problémů lidstva“.
Byla po něm pojmenována planetka (3336) Grygar objevená 26. října 1971.

Je čestným předsedou České astronomické společnosti.

Jiří Grygar se hlásí ke křesťanské víře. Zastává názor, že mezi vírou a vědou nemohou vznikat rozpory, a že ani zázraky nemusí být v rozporu s přírodními zákony. Za zmínku stojí i jeho vyhraněný a statečný občanský postoj, Jiří Grygar je integrální osobností, která neměla potřebu ani v minulosti, ani nyní podlézat mocným tohoto světa.

Přihlášení na tuto akci je možné do 7.6.2018, počet míst je omezen.