Pozvánka na přednášku "Ve stínu pyramid"

Přednáška se bude zabývat posledními výzkumy Českého egyptologického ústavu v Abúsíru. Jedná se o rozlehlou nekropoli z doby 3.-1. tis. př. Kr.

Každoroční výzkumy ústavu přinášejí mnohé cenné informace o vývoji, kultuře a myšlenkovém bohatství civilizace na Nilu. Některé z nich, pocházející z 3. tis. př. Kr. budou diskutovány v rámci širšího historického kontextu v této přednášce.

Prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr. je český egyptolog a archeolog. Od roku 2013 je ředitelem Českého egyptologického ústavu. Vystudoval egyptologii a pravěkou a raně středověkou archeologii na Univerzitě Karlově v Praze. Po studiu egyptologie v Hamburku v roce 1997 obhájil doktorát a v roce 2009 byl jmenován profesorem.

Zabývá se vývojem starověkých civilizací, vztahem člověka a přírodního prostředí a dlouhodobě též vývojem komplexních společností. Je vedoucím projektu Českého egyptologického ústavu pro archeologické a environmentální výzkumy v Egyptě a Súdánu. Jeho hlavním badatelským zájmem je období stavitelů pyramid za Staré říše. V Egyptě působí již od roku 1991, v letech

2002-2003 vedl první detailní satelitní mapování pyramidových polí. Od r.

2011 je držitele koncese pro výzkum pyramidového pole v Abúsíru.

V minulosti vyučoval na vysokých školách v Berlíně a na University of Pennsylvania. V roce 2014 mu byl udělen W. K. Simpson chair na Americké Univerzitě v Káhiře. Získal řadu ocenění - například od švýcarské Nadace Schiff Giorgini, Amerického Albrightova ústavu v Jeruzalémě, stipendium Fulbrightovy komise, cenu rektora UK nebo cenu Bedřicha Hrozného.

Upozornění: Od účastníků vybíráme po dvacetikoruně a můžete-li dát více, uvítáme to. Peněz užíváme k úhradě pronájmu PEN-klubu.

Přihláška je na :

http://www.mensa.cz/volny-cas/detail-akce?&id_a=6861